Stichting Mu6 zet sinds 1 april 2019 de activiteiten van Muziekkamer Oegstgeest voort. Dit houdt onder meer in de internationale kamermuziekserie Zondagmatinees in De Paulus.

Opbrengsten uit fondsenwerving en een achtergestelde lening

De opbrengst uit de crowdfunding via het platform Voordekunst bedraagt na aftrek van kosten € 5.820. Schenkingen aan Stichting Mu6 bedraagt € 2.000. Een nauwgezet overzicht met bijlagen is in augustus voor handen, dit lukte in maart niet aangezien de wereld op zijn kop stond en andere zorgen de kop opstaken.

Aangezien de verwerving van de concertvleugel, een Yamaha C7 – bouwjaar 1998 – via nog eens crowdfunding (die via Voordekunst niet meer mogelijk is, aangezien het dezelfde zaak betreft) en fondsenwerving daarnaast te weinig perspectief bleek te bieden en het einde van de looptijd van de huurkoop gesloten met leverancier Evert Snel in zicht was, is Stichting Mu6 een achtergestelde lening voor tien jaar aangegaan die inclusief bovengenoemde opbrengsten, de gehele aanschafsom dekt. Die is voldaan, zijn deze hoofdbrekens verleden tijd.

De jaarrente die uit de achtergestelde lening voortvloeit, maakt deel uit van de exploitatiekosten van de concertseizoenen. Daarin is meegenomen de huur van dit instrument door Cultuurhuis De Paulus c.q. Stichting Pauluskerk Oegstgeest.

Muziekkamer Oegstgeest

Yamaha C7

Yamaha C7

Met dank aan leverancier Evert Snel en pianist Jacob Bogaart

Onderdeel van de huurkoopovereenkomst met leverancier Evert Snel was de pianostemmer uit zijn kring en het jaarlijkse onderhoud. Dit onderhoud zal nog een keer door hem gedaan worden, vóór de start van De Zomer van 2020 op 5 juli. Daarna zal dit worden uitgevoerd door een pianotechnicus en –stemmer uit Oegstgeest.

Deze Yamaha C7 is geselecteerd door Jacob Bogaart. Hij gaf in de Zondagmatinee in De Paulus van 19 februari 2017 een solorecital met pianowerken van hoofdzakelijk Nederlandse componisten. Daarop volgde dadelijk zijn advies een veel betere instrument te verwerven dan destijds beschikbaar.

Bogaart studeerde aan de Universiteit Mozarteum Salzburg, is een invloedrijke musicus en was jaren hoofd van de afdeling opname van het Nederlands Omroep Bedrijf. Hij kent piano’s “beter dan mijn broekzak”, pleegt hij te zeggen. “Dit instrument is bijzonder mooi, uitstekend bespeeld en onderhouden. Een buitenkans!” Dit is gebleken.

De foto hierboven van de Yamaha C7 in Cultuurhuis De Paulus maakte pianiste Sabine Weyer vooraf aan haar solorecital op 24 februari 2019.

Muziekkamer Oegstgeest