54 juweeltjes bij een abonnement

Een abonnement met €2,50 korting per concert

Concertgasten van Muziekkamer Oegstgeest kunnen in het nieuwe seizoen – dat 10 Zondagmatinees in De Paulus omvat –, een korting van €2,50 per concert verwerven. Dit door €100 in eens over te maken, dat is €10 per concert.

Rest telkens nog eens €17,50 aan de zaal met pin te betalen dan wel door overschrijving van dit bedrag naar onderstaand rekeningnummer o.v.v. de datum van de bedoelde Zondagmatinee.

NL50 RBRB 0778 2545 77
t.n.v. Stichting Mu6
o.v.v. ab02324

Overmaking van €100 bij voorkeur vóór de eerste Zondagmatinee, 24 september. Dit abonnement staat op naam en is natuurlijk uit te lenen. Zo’n concert is immers ook een prachtig cadeau.

54 juweeltjes

Hier rust Schönberger – Notities over muziek‘ is en bundel van vierenvijftig mini- essays. Deze schreef musicoloog, componist, criticus, essayist, roman- en (toneel) schrijver Elmer Schönberger tussen 2005 en 2018 voor Preludium, het tijdschrift van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest.

Abonnementhouders ontvangen Elmer Schönbergers ‘Notities over muziek’. Zie daarvan hier een bespreking. In De Zondagmatinrees van 25 februari en 24 maart staan recente composities van hem op het programma.

Hier rust Schonberger