Contact

Stichting Mu6

Sinds 1 april 2019 zet Stichting Mu6 de activiteiten van Muziekkamer Oegstgeest voort.

Met terugwerkende kracht tot haar oprichtingsdatum, 6 maart 2019, is Stichting Mu6 een ANBI, een Algemeern Nut Beogende Instelling die donateurs belastingvoordeel verschaft.
KvK 74191594
Bankrekening: NL50 RBRB 0778 2545 77
info.stichtingmu6@gmail.com
Postbus 11013
2301 EA Leiden

Zakelijke afhandeling
Musaix LLC (de werkmaatschappij van Stichting Mu6)

KvK 863669867
BTW NL 863669867B01
Bank NL29 INGB 0006453684
info.stichtingmu6@gmail.com

MU6 Rijnland logo