Nieuws

Regards sur l’infini

De Nederlands-Amerikaanse sopraan Katharine Dain en de Engelse pianist Sam Armstrong traden op in de Zondagmatinee in De Paulus van 2 augustus 2020. Hun enige concert in levenden lijve, volgde een week later de opname van hun programma Regards sur l’infini, honderd jaar Franse melodietraditie sinds Debussy. Zie daar hoe een kleinschalig concertpodium als dat in Oegstgeest daadwerkelijk kan bijdragen aan een productie van internationale allure.

Katharine Dain en Sam Armstrong openen ook het nieuwe seizoen de serie Zondagmatinees in De Paulus op 15 augustus.

Promotiefilmpje Voordekunst

Doel van deze crowdfunding is vakkundige videoregistraties van onze concerten realiseren. In de eerste plaats met het oog op kosteloze live-streaming voor verzorgingshuizen en voor mensen aan huis gekluisterd. Aldus kan even goed het bereik van de concerten worden vergroot en verbreed.