Promotiefilmpje Voordekunst

Doel van deze crowdfunding is vakkundige videoregistraties van onze concerten realiseren. In de eerste plaats met het oog op kosteloze live-streaming voor verzorgingshuizen en voor mensen aan huis gekluisterd. Aldus kan even goed het bereik van de concerten worden vergroot en verbreed.