Camerata Trajectina

Treur Nederland – Rampliederen door de eeuwen heen

Herdenking van de watersnoodramp van 1 februari 1953

zondag 29 januari 2023
16:0017:30
30,00

Als mensen door een ramp worden getroffen, zoeken ze vaak troost. Er is een lange traditie van rampliederen: door samen te zingen zochten mensen steun bij elkaar.

Lotte Jensen, hoogleraar Neerlandistiek aan de Radboud Universiteit, doet onderzoek naar de verwerking van rampen in Nederland en stuitte hierbij op liederen over branden, overstromingen, droogte en insectenplagen. Samen met haar brengen wij de traditie van het Nederlandstalige ramplied tot leven.

‘Wij moeten ons niet inleven in deze rampen, wij moeten ons inleven in de mensen die zongen over deze rampen.’

— Nico van der Meel

Over de pest en over corona, over de sint-Elisabethsvloed in 1421 en over de Watersnood 1953: zingen over rampen is van alle tijden. Camerata Trajectina is in deze liederen gedoken en heeft een fascinerend overzicht gemaakt. Stichtelijke teksten op psalm-melodieën maar ook cabareteske liederen uit de jaren 20. Een expressief melodrama van Hendrik Badings en bezwerende koralen uit de Evangelische Liedbundel uit 1806.

De functies van deze teksten zijn divers; om zondebesef op te roepen of als nieuwsvoorziening, voor scholing van jongelingen of voor fondsenwerving. In dit programma krijgen we inzicht in de manier waarop men in Nederland omging met grote natuurrampen en welke troostende en samenbindende rol muziek hierbij had.

Yang Yang Cia, Pianosolo

Yang Yang Cia

Pianosolo

De Paulus
zondag 13 november 2022
16:0017:30
25,00
Tot 18 jaar vrij entree - apart invoeren
Vivianne Cheng, Pianosolo

Vivianne Cheng

Pianosolo

De Paulus
zondag 15 januari 2023
16:0017:30
25,00
Tot 18 jaar vrij entree - apart invoeren
Klára Würtz, pianosolo

Klára Würtz

Pianosolo

De Paulus
zondag 12 februari 2023
16:0017:30
25,00
Tot 18 jaar vrij entree - apart invoeren